demielinizacyjne choroby
 
Encyklopedia PWN
demielinizacyjne choroby,
choroby ośrodkowego układu nerwowego związane z rozpadem osłonek mielinowych lub rdzennych nerwu (demielinizacja);
polegają na rozpadzie prawidłowo ukształtownej mieliny lub nieprawidłowym jej kształtowaniu się; spowodowane błędem metabolicznym (leukodystrofie), działaniem czynników immunologicznych, wirusowych (podostre stwardniające zapalenie mózgu, polineuropatia demielinizacyjna zapalna ostra) lub jeszcze nie poznanymi do końca przyczynami (np. przyczyna autoagresji w stwardnieniu rozsianym).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia