demielinizacja
 
Encyklopedia PWN
demielinizacja
[łac.],
med. proces patologiczny, uszkodzenie jednej z dwu osłonek włókna nerwowego, osłonki mielinowej lub rdzennej, prowadzące do jej rozpadu;
może być spowodowana przez czynniki toksyczne, zakaźne, urazy mech., zaburzenia metaboliczne; demielinizacja leży u podłoża chorób demielinizacyjnych; klinicznie przejawia się niedowładami, zaburzeniami czucia, upośledzeniem funkcji zmysłów, np. zaniewidzeniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia