somatyczny układ nerwowy
 
Encyklopedia PWN
somatyczny układ nerwowy,
w podziale czynnościowym: część układu nerwowego kierująca czynnościami organizmu w dużym stopniu zależnymi od ośrodków w mózgu, jak np. ruch i postawa ciała, czucie i percepcja, uczenie się;
jest zorganizowany na zasadzie łuku odruchowego; składa się z receptora, neuronu aferentnego (dośrodkowego), jednej lub wielu synaps w obrębie ośr. integrującego, neuronu eferentnego (odśrodkowego) oraz efektora. U ssaków połączenie między neuronem aferentnym a eferentnym znajduje się na terenie mózgowia i rdzenia kręgowego. Wypustki neuronów aferentnych przebiegają w obrębie nerwów czaszkowych lub korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych, natomiast ciała tych komórek znajdują się w zwojach rdzeniowych lub odpowiednich zwojach nerwów rdzeniowych. Włókna eferentne wychodzą przez korzenie brzuszne nerwów rdzeniowych lub odpowiednie ruchowe nerwy czaszkowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia