warunkowe

Encyklopedia PWN

zaniechanie wykonania orzeczonej kary pod warunkiem, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego w pewnym okresie (próba).
w polskim prawie karnym i wykonawczym umożliwienie zwolnienia skazanego na karę pozbawienia wolności z odbycia reszty kary, jeśli jego zachowanie, zwłaszcza w czasie odbywania kary, uzasadnia przypuszczenie, że po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, oraz że mimo niewykonania kary w całości jej cele zostały osiągnięte;
rezygnacja ze skazania (i ukarania) za przestępstwo mniejszej wagi pod określonymi warunkami.
ekstremum warunkowe, ekstremum związane,
mat. ekstremum funkcji f określonej na pewnej podrozmaitości w ℝn, np. na jakiejś krzywej w ℝ2 lub ℝ3, albo na powierzchni w ℝ3;
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne zdarzenie B;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia