warunkowe

Encyklopedia PWN

Dąmbska Izydora, ur. 3 I 1904, Lwów, zm. 18 VI 1983, Kraków,
filozof, logik;
dylemat
[gr. dílēmma < dis ‘dwa razy’, lambánō ‘biorę’],
log. schemat wnioskowania niezawodnego zawierającego 3 przesłanki — 2 w postaci zdań warunkowych i trzecią w postaci zdania alternatywnego;
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
fizjologia
[gr. phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o funkcjach żywych organizmów, ich narządów, tkanek i komórek;
zastrzeżone przez zakład ubezpieczeń ograniczenie sumy odszkodowania ubezpieczeniowego
imperatyw hipotetyczny
[łac. imperativus ‘rozkazujący’, gr. hypothetikós ‘przypuszczalny’],
w etyce I. Kanta (Krytyka praktycznego rozumu) nakaz warunkowy, przeciwstawny imperatywowi kategorycznemu, określający konieczne i wystarczające środki do osiągnięcia zamierzonych celów („Jeżeli chcesz osiągnąć to a to, powinieneś postępować tak a tak”);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia