warunkowe zawieszenie wykonania kary
 
Encyklopedia PWN
warunkowe zawieszenie wykonania kary,
zaniechanie wykonania orzeczonej kary pod warunkiem, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego w pewnym okresie (próba).
W prawie polskim warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić w wypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności do 2 lat za przestępstwo umyślne lub do 3 lat za przestępstwo nieumyślne oraz jeżeli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, także jeśli względy na społ. oddziaływanie kary nie przemawiają przeciwko warunkowemu zawieszeniu wykonania kary; okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary wynosi 2–5 lat (dla młodocianego — 3–5 lat); warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd może uzależnić od poręczenia organizacji społ., instytucji lub osoby godnej zaufania; warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywistów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia