poręczenie
 
Encyklopedia PWN
poręczenie:
1) W prawie cywilnym umowa, w której osoba trzecia (poręczyciel) zobowiązuje się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika w razie, gdyby ten go nie wykonał;
2) W polskim procesie karnym występują 3 rodzaje poręczenia: majątkowe, społeczne i osoby godnej zaufania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia