środki zapobiegawcze
 
Encyklopedia PWN
środki zapobiegawcze,
środki zapobiegające uchylaniu się podejrzanego (oskarżonego) od osądzenia i wykonania kary, stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegające popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa;
w pol. postępowaniu karnym środki zapobiegawcze stosuje sąd wobec oskarżonego, a przed wniesieniem aktu oskarżenia — prokurator wobec osoby będącej podejrzanym; środki zapobiegawcze są: 1) aresztowanie tymczasowe (nie stosuje się go, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności poniżej roku); 2) poręczenie majątkowe; 3) poręczenie społ. i osoby godnej zaufania; 4) dozór policji (jeżeli oskarżonym jest żołnierz — dozór przełożonego wojsk.); 5) list gończy (jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się); 6) zakaz opuszczania kraju przez oskarżonego, połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo zakaz wyd. takiego dokumentu; stosowanie tymczasowego aresztowania należy do kompetencji sądu; inne środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym może stosować prokurator.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia