solidarność
 
Encyklopedia PWN
solidarność
[łac. solidus ‘solidny’, ‘mocny’, ‘trwały’],
zgodność w postępowaniu i dążeniach, jednomyślność; więź duchowa z osobą lub grupą społeczną, zbliżona do braterstwa,
oparta na wspólnocie przekonań, jedności celów lub więzach krwi, czasami wynoszona do rangi moralnego obowiązku (np. solidarność rodzinna, narodowa).; szczególnie wyraźna w sytuacji zagrożenia grupy z zewnątrz; jeden z przejawów (u niektórych autorów — synonim) więzi społecznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia