kaucja
 
Encyklopedia PWN
kaucja
[łac. cautio ‘ostrożność’],
prawo zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania polegające na: złożeniu sumy pieniężnej do rąk wierzyciela lub osoby trzeciej, ustanowieniu dla wierzyciela zastawu na rzeczach (papierach wartościowych) lub hipoteki zabezpieczającej (kaucyjnej), złożeniu poręczenia przez osobę trzecią;
kaucja sądowa: w sprawie karnej poręczenie majątkowe, w sprawie cywilnej — kwota pieniężna, składana w celu pokrycia ewentualnego odszkodowania.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia