warunkowe

Encyklopedia PWN

fizjol. reakcja nabyta w życiu osobniczym, wyuczona;
zdanie złożone, w którym jedno ze zdań przedstawia warunki zaistnienia zdarzeń będących treścią zdania drugiego.
prawo publiczny środek przymusu stosowany w imieniu państwa przez sąd wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, wyrażający społ. potępienie czynu zabronionego i polegający na wyrządzeniu określonej dolegliwości osobistej w takich dobrach, jak: wolność, mienie, cześć, życie.
w polskim prawie karnym forma zwiększenia oddziaływania wychowawczego i kontroli zachowania się sprawcy przestępstwa, wobec którego zastosowano karę ograniczenia wolności, probacyjne środki karne (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie) lub leczn. środki zabezpieczające.
Pawłow Iwan P., ur. 26 IX 1849, Riazań, zm. 27 II 1936, Leningrad (ob. Petersburg),
fizjolog rosyjski, twórca fizjologii wyższych czynności nerwowych.
hamowanie, inhibicja,
fizjol.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia