warunkowe

Encyklopedia PWN

abolicja
[łac. abolitio ‘zniesienie’, ‘umorzenie’],
prawo powszechny akt łaski polegający na zakazie wszczynania lub nakazie umorzenia postępowania karnego już wszczętego, ale jeszcze nieukończonego prawomocnym wyrokiem;
termin oznaczający porządki prawne staroż. ludów żyjących w basenie M. Śródziemnego (gł. Greków i Rzymian) oraz państw staroż. Bliskiego Wschodu.
Beritaszwili, Beritow, Iwan S., ur. 10 I 1885, Wedżyni, zm. 29 XII 1974, Tbilisi,
neurofizjolog gruziński;
bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
Bohr
[bo:r]
Niels Henrik David Wymowa, ur. 7 X 1885, Kopenhaga, zm. 18 XI 1962, tamże,
fizyk duński.
coniunctivus
[łac.]
tryb przypuszczający, tryb warunkowy
gram. tryb czasownika przedstawiający daną czynność jako niepewną, oczekiwaną, przypuszczoną lub też uwarunkowaną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia