warunkowe

Encyklopedia PWN

Fortran
[ang. Formula Translator],
inform. najstarszy z popularnych języków programowania drugiego poziomu;
Hoffman
[họfmən]
Dustin Wymowa, ur. 8 VIII 1937, Los Angeles,
amer. aktor filmowy i teatralny.
instrukcja
[łac. instructio ‘uporządkowanie’],
inform. jednostka składniowa języka programowania, oznaczająca wykonanie pewnej czynności;
zespół norm prawnych, łącznie regulujących określony stosunek społeczny (np. małżeństwo, warunkowe zawieszenie wykonania kary).
prawo osoba fiz., której zarzuca się popełnienie przestępstwa, i przeciw której został wniesiony akt oskarżenia, także osoba, przeciw której złożono wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania;
inform. inna nazwa instrukcji procesora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia