warunkowe

Encyklopedia PWN

fizjol. reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny, zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego;
ekon. dokonywanie transakcji kupna–sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny, jeden (oprócz stopy dyskonta i stopy rezerw obowiązkowych) ze sposobów kontroli i podaży pieniądza;
grafem
[gr. gráphein ‘pisać’],
klasa znaków literowych, której elementami są allografy, pozostające ze sobą we wzajemnych relacjach wariancji swobodnej (mające wszystkie konteksty wspólne) lub wariancji warunkowej (nie mające kontekstów wspólnych;
mat. metoda wyznaczania ekstremów warunkowych, tzn. ekstremów funkcji F zmiennych (x1, ... , xn) ∈ ℝn, obciętej do podrozmaitości S ⊂ ℝn, opisanej równaniami Gj(x1, ... , xn) = 0, gdzie j = 1, 2, ... , m i m < n;
sieć działań, schemat blokowy, schemat wykonawczy,
inform. graf. przedstawienie przepisu rozwiązania zadania (algorytmu) w postaci tzw. skrzynek zawierających polecenia poszczególnych czynności połączonych strzałkami wskazującymi kolejność ich wykonywania;
beneficjum
[łac., ‘dobrodziejstwo’],
w średniowieczu warunkowe nadanie ziemi lub dochodów wasalowi w zamian za wykonywanie określonych obowiązków;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia