warunkowe zwolnienie
 
Encyklopedia PWN
warunkowe zwolnienie,
w polskim prawie karnym i wykonawczym umożliwienie zwolnienia skazanego na karę pozbawienia wolności z odbycia reszty kary, jeśli jego zachowanie, zwłaszcza w czasie odbywania kary, uzasadnia przypuszczenie, że po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, oraz że mimo niewykonania kary w całości jej cele zostały osiągnięte;
warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu przez skazanego co najmniej połowy kary, nie wcześniej jednak niż po 6 mies.; skazanego recydywistę (recydywa) można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 kary, wielokrotnego recydywistę — po odbyciu 3/4 kary, skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności — po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności — po odbyciu 25 lat kary.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia