warunkowe umorzenie postępowania
 
Encyklopedia PWN
warunkowe umorzenie postępowania,
rezygnacja ze skazania (i ukarania) za przestępstwo mniejszej wagi pod określonymi warunkami.
Wg prawa polskiego przesłankami warunkowego umorzenia postępowania karnego są: popełniony czyn jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności, stopień społ. niebezpieczeństwa czynu nie jest znaczny, okoliczności popełnienia czynu przez sprawcę nie budzą wątpliwości, sprawca nie był karany dotychczas za przestępstwo; jedynym organem uprawnionym do orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania jest sąd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia