umorzenie
 
Encyklopedia PWN
umorzenie,
prawo w polskim prawie zakończenie postępowania (np. sądowego, adm., egzekucyjnego) w określonej sprawie, jeżeli jest ono niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe i wydanie orzeczenia jest zbędne;
w sprawach cywilnych umorzenie następuje m.in. na skutek ugody stron, w razie cofnięcia pozwu; w postępowaniu karnym umorzenie następuje zwłaszcza, gdy: ustawa uznaje, że sprawca nie popełnił przestępstwa lub nie podlega karze, sprawca nie podlega orzecznictwu sądów karnych, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, oskarżony zmarł, nastąpiło przedawnienie, postępowanie karne o ten sam czyn zostało podjęte lub ukończone.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia