bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

fibryle
[łac.],
chem. włóknopodobne elementy nadcząsteczkowej struktury polimerów występujące zwłaszcza w polimerach zorientowanych przez wytłaczanie z rozciąganiem;
fosfor, P, phosphorus,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 15;
związki nieorg. o ogólnym wzorze Al2O3 · nH2O;
glutyna
[łac.],
chem. produkt długotrwałego działania wrzącej wody na kolagen (podstawowe białko tkanki łącznej);
heteropolisacharyd o dużej masie cząsteczkowej , zaliczany do mukopolisacharydów;
izotropia
[gr. ísos ‘równy’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
cecha ciał, polegająca na tym, że ich właściwości fizyczne (np. przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozszerzalność cieplna, właściwości optyczne) są we wszystkich kierunkach w ciele jednakowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia