bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

antymon
[gr.],
Sb, stibium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 51;
arsen, As, arsenicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 33;
związki chemiczne arsenu z tlenem;
bor, B, borium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 5;
bursztyn
[niem. Bernstein],
sukcynit, dawniej jantar,
kopalna żywica drzew iglastych z trzeciorzędu;
wielofazowe tworzywo ceramiczne, złożone z krystalicznych ziaren o składzie zbliżonym do kordierytu Mg2Al3[AlSi5O18] oraz ziaren enstatytu (β-Mg2[Si2O6]) i mullitu, a także bezpostaciowej krzemionki SiO2;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia