bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

produkt chlorowania kauczuku naturalnego;
fiz. ciało bezpostaciowe; rodzaj → ciała stałego.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
związek cynku z siarką;
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia