izotropia
 
Encyklopedia PWN
izotropia
[gr. ísos ‘równy’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
cecha ciał, polegająca na tym, że ich właściwości fizyczne (np. przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozszerzalność cieplna, właściwości optyczne) są we wszystkich kierunkach w ciele jednakowe;
i. wykazują gazy, ciecze i ciała stałe bezpostaciowe oraz kryształy należące do układu regularnego; w pewnych warunkach, np. pod działaniem ciśnienia, pola elektrycznego lub magnetycznego, izotropowe ciała stałe mogą wykazywać anizotropię wymuszoną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia