bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
stałe (bezpostaciowe) lub ciekłe substancje pachnące wytwarzane przez drzewa i krzewy w wyniku normalnej przemiany materii lub jako substancje ochronne, wydzielane wskutek uszkodzenia tkanek roślin (np. nacięć pnia);
żel glinowy, alumożel, Al2O3 · nH2O,
uwodniony tlenek glinu, bezpostaciowy proszek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia