bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

bezpostaciowy produkt gwałtownego zestalenia przechłodzonego stopu magmowego o odpowiednio wysokiej lepkości, zawierającego krzemionkę SiO2 i tlenek glinu Al2O3 w formie tetraedrów tworzących łańcuchy lub sieci;
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
fiz. przemiana fazowa I rodzaju (przemiana fazowa) polegająca na przechodzeniu substancji ze stanu stałego (krystalicznego) w ciekły;
węgiel, C, carbo, carboneum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia