• organizacja młodzieżowa, utworzona VII 1948 w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży Tow. Uniw. Robotniczego, Związku Młodzieży Demokr., Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Pol. „Wici”, Związku Walki Młodych;
  • tajna organizacja działająca w pol. skupiskach akademickich 3 zaborów,
  • organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w okresie rozpadu ZMP;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia