• żupa, supa,
  w Polsce od połowy XIII w. nazwa dochodów władcy z kopalń soli i kruszców;
 • żupan
  [wł. < arab.],
  wywodzący się ze wschodniego kaftana ubiór męski, stanowiący wraz z kontuszem podstawowy zestaw pol. szlacheckiego ubioru nar.;
 • nazwa dostojników awarskich i bułgarskich, przejęta przez Słowian;
 • w polskim górnictwie solnym i kruszcowym XIII–XVIII w. urzędnik zarządzający rejonem górniczym w imieniu posiadacza zwierzchnich praw do górnictwa (regalia);
 • warzelnie i kopalnie soli w Bochni i Wieliczce;
 • warzelnie i kopalnie soli na obszarach solonośnych Podkarpacia Wschodniego, od Tyrawy Solnej koło Sanoka przez Lacko, Starą Sól, Drohobycz, Stebnik, Kałusz, Dolinę do Kosowa koło Kołomyi;
 • w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, na Pogórzu Rzeszowskim;
 • Żurawski Stanisław, ur. 14 XII 1868, Kajany k. Olsztyna, zm. 17 I 1943, tamże,
  działacz społeczno-polityczny na Warmii;
 • żurnal, fr. journal:
 • m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Raciąskiej.
 • Żurowski Józef, ur. 4 X 1892, Podhajczyki (Ukraina), zm. 22 I 1936, Kraków,
  archeolog;
 • Żurowski Kazimierz, ur. 12 VIII 1909, Zagórz, zm. 19 III 1987, Gniezno,
  archeolog;
 • żuz
  [kazas. ‘część’],
  orda,
  u Kazachów związek plemienny;
 • Żwaniec, Żwaneć, Zhvanets',
  w. na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, na południe od Kamieńca Podolskiego, przy ujściu Żwańczyka do Dniestru, naprzeciw Chocimia.
 • Żychiewicz Tadeusz, ur. 12 I 1922, Bratkowice k. Rzeszowa, zm. 11 XI 1994, Kraków,
  pisarz rel., historyk sztuki;
 • miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, na Równinie Kutnowskiej, nad Słudwią.
 • Żychliński Józef, ur. 23 II 1872, Gorazdowo k. Wrześni, zm. 6 IX 1941, Warszawa,
  działacz gospodarczy i polityczny, ziemianin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia