• słow. nazwa ofiary dla bogów, zachowana w języku staroruskim.
 • żeton
  [fr. jeter ‘rzucać’],
  krążek z metalu lub tworzywa sztucznego, używany wymiennie zamiast pieniędzy, np. w grach hazardowych, automatach telefonicznych.
 • Żiwkow Todor, ur. 7 XI 1911, Prawec k. Sofii, zm. 9 VIII 1998, Sofia,
  komunist. polityk bułgarski;
 • zakład opiekuńczo-wych. dla dzieci w wieku od 6 tygodni do lat 3;
 • miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w Kotlinie Żmigrodzkiej, przy ujściu Sąsiecznicy do Baryczy, na skraju Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.
 • mit. słow. w folklorze słow. przeciwnik smoka, mający jednak z nim wiele cech wspólnych;
 • Żmudź, litew. Žemaitija
  [litew. žemas ‘niski’],
  historyczna kraina litewska;
 • m. powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Gąsawką, między Jez. Dużym Żnińskim a Jez. Małym Żnińskim.
 • konspiracyjna organizacja wojsk., powołana 1942 w getcie warsz., → Żydowska Organizacja Bojowa.
 • żołd
  [niem. < łac.],
  pot. pensja wypłacana żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową;
 • osoba pełniąca czynną służbę wojskową w siłach zbrojnych.
 • czasopismo konspiracyjne; wojskowy miesięcznik specjalistyczny,
 • tygodnik (ob. miesięcznik) ilustrowany o tematyce wojsk., wyd. od 1945 w Warszawie.
 • czasopismo wojsk.
 • dziennik przeznaczony dla wojska (1943–45 pismo 1. Dywizji im. T. Kościuszki), wyd. 1943–90; 1945–50 pod nazwą „Polska Zbrojna”.
 • w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego;
 • Żordania Noe, ur. 1869, zm. 1953, Paryż,
  działacz mienszewicki, prezydent Gruzji;
 • miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą (prawy dopływ Odry), na wschodnim skraju ROW.
 • Żółkiew, Żółkwa, Żowkwa, Zhovkva, 1951–91 Nesterow,
  m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Świnią (dopływ Raty, dorzecze Bugu).
 • w. gminna w woj. lubel. (pow. krasnostawski), nad Żółkiewką;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia