• Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
  hetman wielki i kanclerz wielki koronny.
 • rz. w Chinach, → Huang He.
 • Żółte Czapki, właśc. dGe-lugs-pa
  [tybet., ‘wzór cnót’],
  pot. nazwa sekty dGe-lugs-pa w buddyzmie tybet., zał. na pocz. XV w. przez Cong-k’a-pę;
 • obszar źródłowy rz. Żółtej (dorzecze Dniepru).
 • Żółtowski Edward, ur. 18 III 1775, Mochowo k. Płocka, zm. 30 I 1842, Warszawa,
  generał;
 • Żółtowski Marceli, hrabia (od 1867), ur. 14 III 1812, Białcz, zm. 29 IV 1901, Poznań,
  ziemianin wielkopol.;
 • legendarny władca chiń., → Huangdi.
 • ruch chłopski w Chinach na przełomie III i II w. p.n.e.; przyczynił się do upadku dynastii Wschodniej Han.
 • Żórawno, Żurawno, Żurawne, Zhuravne,
  osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na południe od Lwowa, na prawym brzegu Dniestru, powyżej ujścia Świczy.
 • filoz. → rujia.
 • koczowniczy lud ze stepów Mongolii (IV–VI w.), → Ruanruan.
 • żuawi
  [fr.],
  oddziały piechoty fr. utworzone 1831 w Algierii;
 • żuawi śmierci, Pierwszy Pułk Żuawów Śmierci,
  formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, utworzona na terenie Galicji, licząca ok. 300 osób;
 • Żukow Gieorgij K., ur. 1 XII 1896, zm. 18 VI 1974, Moskwa,
  marszałek ZSRR od 1943;
 • miasto w województwie pomor., w powiecie kartuskim, na Pojezierzu Kaszubskim, nad Radunią, przy ujściu Słupiny.
 • Żuliński Kazimierz, ur. 1831, zm. 1904,
  redaktor prasy konspiracyjnej i emigr., ksiądz;
 • Żuliński Roman, ur. 1834, Warszawa, zm. 5 VIII 1864, tamże,
  brat Kazimierza i Tadeusza, członek władz powstania styczniowego 1863–64, z zawodu nauczyciel;
 • Żuliński Tadeusz, ur. 30 XI 1839, Kraków, zm. w nocy z 17 na 18 I 1885, Lwów,
  brat Kazimierza i Romana, działacz niepodległościowy, lekarz;
 • Żuliński Tadeusz, pseud. Barski, Roman, ur. 28 V 1889, Lwów, zm. 5 XI 1915, Sewerynówka (Podole),
  działacz niepodległościowy;
 • Żuliński Tadeusz Kazimierz, ur. 2 IV 1910, Rzeszów, zm. 11 III 1967, Lublin,
  lekarz weterynarii, anatomopatolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia