Związek Czynu Zbrojnego
 
Encyklopedia PWN
Związek Czynu Zbrojnego (ZCZ),
konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona XI 1939 w Warszawie;
do II 1940 pod nazwą Grupa A; zał. i komendantem gł. był podpułkownik F. Znamirowski („Profesor”, „Witold”); ZCZ działał w Warszawie oraz południowej i centralnej Polsce (okręgi: Kielce, Kraków, Lublin, podokręgi: Nowy Sącz, Łódź, Częstochowa); 1940 liczył kilka tys. członków; prowadził m.in. wywiad; wchodził w skład CKON, następnie współtworzył Kom. Porozumiewawczy Organizacji Niepodl., współpracował z Organizacją Wojsk. „Longinusa”, a od IV 1940 — z Gwardią Obrony Nar.; część organizacji połączyła się z Pol. Organizacją Wolności „Znak”; IX 1940 ZCZ współtworzył Konfederację Narodu, później Konfederację Zbrojną (1941 wcielony do ZWZ-AK).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia