Konfederacja Zbrojna
 
Encyklopedia PWN
Konfederacja Zbrojna (KZ),
konspiracyjna organizacja zbrojna obozu nar., utworzona XII 1940 z oddziałów wojsk. organizacji wchodzących w skład Konfederacji Narodu, m.in. Gwardii Obrony Nar., Tajnej Armii Pol., Związku Czynu Zbrojnego;
do I 1941 pod nazwą Wojsk. Oddziały Skonfederowane; działała w Warszawie, na Mazowszu, w Kielcach, Krakowie i Lublinie; prowadziła gł. wywiad, sabotaż przem., dywersję kol., propagandę (organ prasowy: „Biuletyn Żołnierski”), pomoc poszkodowanym żołnierzom KZ (Tajny Biały Krzyż); komendant nacz.: podpułkownik J. Włodarkiewicz („Darwicz”); liczyła ok. 25 tys. czł.; IX 1941 wcielona do ZWZ.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia