Uderzeniowe Bataliony Kadrowe
 
Encyklopedia PWN
Uderzeniowe Bataliony Kadrowe,
oddziały partyzanckie formowane z czł. Uderzeniowej Grupy Wydzielonej (pot. zw. Uderzeniem) pionu wojsk. Konfederacji Narodu (KN);
pocz. pod nazwą Wydzielona Grupa Uderzeniowa, Uderzeniowa Grupa Wydzielona; dow. A. Gozdawa-Reutt („Wielanowski”), po przejściu do walki partyzanckiej — B. Piasecki („Sablewski”); U.B.K. prowadziły akcje rozbrojeniowe, zdobywały środki finansowe, uwalniały więźniów (26 VII 1942 z więzienia na ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie); od X 1942 tworzyły oddziały partyzanckie na Podlasiu i Białostocczyźnie; VIII 1943 U.B.K. wcielono do AK (utworzyły III batalion 77. pułku piechoty AK); 14 VIII 1944 zaatakowały Mittenheide (ob. Turośl) w Prusach Wschodnich; X 1943 większość U.B.K. przeszła na Nowogródczyznę, następnie na Wileńszczyznę, 1 VII 1944 stoczyły bitwę pod Trabami; w akcji „Burza” liczyły ok. 1 tys. żołnierzy; VII 1944 uczestniczyły w operacji „Ostra Brama”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia