Związek Akademicki Młodzieży Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Związek Akademicki Młodzieży Polskiej (ZAMP),
organizacja studencka, powołana VII 1948 w wyniku połączenia Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, Związku Niezależnej Młodzieży Socjalist. oraz akademickich kół Związku Młodzieży Wiejskiej RP i Związku Młodzieży Demokr.;
powstała w wyniku połączenia Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej oraz akademickich kół Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej PolskiejZwiązku Młodzieży Demokratycznej; stanowił autonomiczną część Związku Młodzieży Polskiej (ZMP); politycznie podporządkowany PPR, następnie PZPR; wpływał na działalność wyższych uczelni, m.in. rekrutację studentów, program i dyscyplinę studiów, studencki ruch nauk., sprawy socjalne (Bratnie Pomoce); 1950 ZAMP liczył ok. 40 tys. czł. (36% ogółu studentów); organ prasowy: „Po prostu”; przewodniczący: Z. Wróblewski, J. Ładosz; 1950 ZAMP wcielono do ZMP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia