Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW RP), od 1944 pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”,
pol. organizacja młodzieżowa, zał. 1928 przez działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej (CZMW),
przeciwstawiających się podporządkowaniu CZMW obozowi rządowemu; od 1931 ideowo związany ze Stronnictwem Ludowym; ZMW RP prowadził działalność wychowawczą i kult.-oświat. (uniwersytety lud., amatorski ruch teatr. i muz., zespoły przysposobienia roln., samokształcenie) oraz sport., przyczynił się do upowszechnienia ideologii pol. agraryzmu (podstawy ideowej programu ZMW RP i SL); stanowił federację organizacji regionalnych; wchodził w skład Słowiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, do którego należały organizacje młodzieży wiejskiej środkowej i południowej Europy; gł. działacze: J. Niećko, I. Solarz, Z. Załęski, S. Miłkowski, B. Babski; pisma: „Wici”, „Znicz”, „Społem”, „Chłopskie Życie Gospodarcze”; w czasie II wojny światowej działacze ZMW RP zrezygnowali z tworzenia odrębnej organizacji i współtworzyli Bataliony Chłopskie, wchodzili w skład Stronnictwa Ludowego „Roch”; jedynie w Małopolsce powstała konspiracyjna lud. organizacja młodzieżowa Młody Las; VIII 1944 grupa działaczy odbudowała ZMW RP „Wici”, 1945 jego kierownictwo przejęli zwolennicy agraryzmu, politycznie związani z Polskim Stronnictwem Ludowym; I 1947 działacze lewicowi utworzyli Krajowy Kom. Demokratyzacji „Wici”, IV 1947 na kolejnym zjeździe, wspierani przez ZWM i organa bezpieczeństwa publicznego, zdobyli większość we władzach krajowych Związku, następnie potępili agraryzm i usunęli jego zwolenników; gł. działacze: S. Ignar, J. Ozga-Michalski, L. Stasiak; VII 1948, wbrew woli większości członków, ZMW RP „Wici” zostało połączone z ZMW, OM TUR i ZMD w Związek Młodzieży Polskiej (ZMP).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia