Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej
 
Encyklopedia PWN
Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej (CZMW),
oświat.-wychowawcza organizacja młodzieżowa; powstał 1919 z przekształcenia Sekcji Kół Młodzieży Wiejskiej Centralnego Związku Kółek Rolniczych (CZKR), którego był autonomiczną częścią;
działał w województwach centralnych i wschodnich, 1928 liczył ok. 50–75 tys. czł.; gł. zadanie: rozbudzenie młodzieży do życia społ. i nar., działalność oświat. (biblioteki, zespoły samokształceniowe, chóry, konkursy roln.) i turyst.-sport.; związany z ruchem lud., zwłaszcza PSL „Wyzwolenie”; gł. działacze: A. Bogusławski, A. Chętnik, J. Dec, J. Niećko, P. Olewiński, Z. Kobyliński, I. Solarz, Z. Załęski; organy prasowe: „Drużyna” (1918–20), „Nasza Drużyna”, „Siew” (1922–28); 1928 większość czł. ZG utworzyła Związek Młodzieży Wiejskiej RP, pozostali kontynuowali działalność w CZMW „Siew”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia