Centralny Związek Kółek Rolniczych
 
Encyklopedia PWN
Centralny Związek Kółek Rolniczych (CZKR),
społ.-zawodowa i gosp. organizacja roln.; powstała 1918 z Wydziału Kółek Roln. w ramach Centralnego Towarzystwa Rolniczego;
1920 usamodzielnił się; działał w województwach centralnych i w części wschodnich; zrzeszał gł. chłopów (1927: 1300 kółek roln., 69 tys. czł.); do 1926 pod wpływem działaczy lud., następnie związanych z obozem rządowym; prezesi: P. Sobczyk, T. Wilkoński (od 1921); upowszechniał postęp roln. (wypożyczalnie sprzętu, konkursy i wystawy, prace doświadczalne), bronił interesów ekon. gospodarstw chłopskich (kółka roln., spółdzielnie roln.-handl. i kredytowe); 1929 wszedł w skład Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia