Akademicki Związek Walki Młodych „Życie”
 
Encyklopedia PWN
Akademicki Związek Walki Młodych „Życie”,
organizacja młodzieżowa zał. 1945;
autonomiczna część Związku Walki Młodych; dążył do uzyskania wśród studentów poparcia dla programu polit. i społ.-gosp. PPR, wpływu na organizację i program szkół wyższych, opanowania Bratniej Pomocy i Związku Kół Nauk.; współorganizował kursy przygotowawcze na studia dla młodych robotników i chłopów; przewodniczący Z. Wróblewski; w lipcu 1948 połączony ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalist., organizacjami studenckimi ZMW RP „Wici” i ZMD w Związek Akademicki Młodzieży Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia