Związek Walki Młodych
 
Encyklopedia PWN
Związek Walki Młodych (ZWM),
komunist. organizacja młodzieżowa, utworzona I 1943 w Warszawie;
działał pod kierownictwem PPR; 1943–44 uczestniczył w walce w Niemcami, grupy bojowe (autonomiczne w strukturze GL i AL) wykonywały akcje dywersyjne i odwetowe, gł. w Warszawie, m.in. X 1943 na „Café Club”; 1944 współuczestniczył: w tworzeniu i obronie systemu władzy zorganizowanego przez PPR, m.in. w walce z podziemiem niepodl., w odbudowie gospodarki ze zniszczeń wojennych i w przemianach społ.-gosp. (reforma rolna PKWN, zagospodarowanie Ziem Zachodnich i Północnych); organizował kluby sport. i kult.-oświat.; gł. organ prasowy: „Walka Młodych”; VII 1944 liczył kilkuset czł., 1948 — ok. 250 tys.; od 1945 jego autonomiczną częścią stał się Akademicki Związek Walki Młodych „Życie”; gł. działacze: H. Szapiro („Hanka Sawicka”), J. Krasicki, Z. Jaworska, A. Kowalski; VII 1948 połączony z ZMW RP „Wici”, OM TUR i ZMD w Związek Młodzieży Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia