Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
 
Encyklopedia PWN
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS),
organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917;
kontynuował działalność Unii Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej; 1922 samodzielne środowiska poszczególnych uczelni połączyły się w jednolitą organizację ogólnokrajową; ZNMS działał gł. w środowisku warsz. i krak.; politycznie związany z PPS; współpracował z TUR i OM TUR; prowadził samokształcenie, organizował odczyty, dyskusje; dwukrotnie grupy młodzieży komunist. dokonywały rozłamu w organizacji i utworzyły: 1923 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalist. „Życie”, 1927 Organizację Młodzieży Socjalistycznej „Życie”; 1938 władze państw. rozwiązały ZNMS; jego kontynuacją była Sekcja Akademicka PPS. Podczas II wojny światowej część czł. ZNMS powołała grupę Płomienie; IV 1946 w wyniku połączenia kół akademickich OM TUR (tworzonych od X 1945) odbudowano ZNMS; prowadził: samokształcenie, propagandę (czasopismo „Płomienie”), pracę oświat.-kult. i działalność sport.; wspierał OM TUR w organizowaniu kół szkolnych; 1946 liczył ok. 650 czł., 1948 — 5 tys.; gł. działacze: A. Munk, J. Strzelecki, S. Zawadzki; I 1948 ZNMS współtworzył Federację Pol. Organizacji Studenckich, VII 1948 wszedł w skład Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia