Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR),
socjalist. organizacja młodzieży, związana z PPS, zał. II 1926 przez przedstawicieli kół młodzieży socjalist. kierowanych przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego;
związana z PPS, zał. II 1926 przez przedstawicieli kół młodzieży socjalist. kierowanych przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego; 1932 zrzeszała ok. 6,5 tys. czł. w 85 miejscowościach; do 1930 do OM TUR należało Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego; gł. działacze: S. Garlicki, L. Cohn, S. Dubois, S. Niemyski; czasopisma: „Głos Młodzieży Robotniczej”, „Młodzi idą”; w latach 30. nastąpiła polit. radykalizacja działaczy OM TUR, którzy nawiązali współpracę z radykalnym ruchem chłopskim i komunist.; z tego powodu władze PPS rozwiązały organizację i utworzyły Wydział Młodzieży PPS; X 1944 w Lublinie z inicjatywy działaczy PPS (tzw. lubelskich) ponownie utworzono OM TUR kierowaną przez zwolenników PKWN i KRN; organizacja skupiała młodzież ze wszystkich środowisk, 1948 liczyła ok. 100 tys. czł.; prowadziła m.in. świetlice, biblioteki, kluby sport.; współdziałała ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej; do 1947 rywalizowała o wpływy z ZWM; gł. działacze: R. Obrączka, L. Motyka; organy prasowe: „Młodzi idą”, „Gromada”, „Przegląd Sportowy”; VII 1948 OM TUR weszła w skład Związku Młodzieży Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia