Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
 
Encyklopedia PWN
było autonomiczną częścią TUR, stosowało metody harcerskie, realizowało socjalist. idee wychowawcze, uczestniczyło w akcjach polit. ruchu robotniczego, współpracowało z Robotniczym Tow. Przyjaciół Dzieci i Federacją Socjalist. Dzieci Żydowskich „Skiff”; 1933 przystąpiło do Międzynarodówki Wychowania Socjalist.; 1939 działało w ok. 130 miejscowościach; w czasie okupacji niem. czł. Czerwonego Harcerstwa działali w cywilnej i wojsk. konspiracji socjalist.; organ prasowy „Gromada” (mies.), czołowi działacze: S. Dubois, J. Deptuła, K. Wojciechowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia