Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR),
socjalist. organizacja kult.-oświat., zał. 1923 w Warszawie;
inicjatorami powołania TUR byli m.in. I. Daszyński, L. Krzywicki, B. Limanowski; powstało w celu prowadzenia działalności oświat., kult. i samokształceniowej oraz wspierania amatorskiego ruchu artyst. w środowiskach robotniczych; TUR rozwijało działalność wydawniczą, odczytową w związkach zaw.; współtworzyło instytucje kult., m.in. teatr Ateneum w Warszawie; po 1930 liczyło ok. 200 oddziałów; przy oddziałach TUR powstawały Koła Młodych, 1926 przekształcone w Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), utworzono Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego; gł. działacze: S. Garlicki, A. Próchnik, A. Ciołkosz; IX 1939 TUR zawiesiło działalność; 1944 reaktywowane z inicjatywy tzw. odrodzonej PPS; prowadziło m.in. Wyższą Szkołę Nauk Społ., 2 teatry; prezes W. Sokorski; na przeł. 1948 i 1949 połączone z Tow. Uniwersytetów Lud. Rzeczypospolitej Polskiej w Tow. Uniwersytetów Robotniczych i Lud., 1950 przejęte przez Tow. Wiedzy Powszechnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia