Związek Dzieci Ludu Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Związek Dzieci Ludu Polskiego,
efemeryczna organizacja konspiracyjna grupująca przedstawicieli lewicy polistopadowej na wychodźstwie; zał. z inicjatywy J. Lelewela 23 II 1835 w Brukseli;
miała charakter elitarny; jej członkowie działali w strukturach organizacyjnych Młodej Polski; w kierownictwie znajdowali się: Lelewel, K. Różycki, W. Tyszkiewicz, W. Zwierkowski; jedną z form działalności było wysyłanie emisariuszy do kraju (m.in. Sz. Konarski).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia