Związek Braterski
 
Encyklopedia PWN
Związek Braterski,
konfederacja wojsk., zawiązana II 1659 przez chorągwie koronne pod M. Jaskólskim;
początkowe żądania zapłaty zaległego żołdu przekształciły się w program społ.-polit. w obronie praw i swobód szlacheckich, skierowany przeciwko magnatom, hetmanowi P.J. Sapiesze i dworowi król.; nawiązano porozumienie ze Związkiem Święconym i uzyskano aprobatę znacznej części szlachty; w wyniku intryg wewn. 1662 doszło do zabicia hetmana W. Gosiewskiego i Żeromskiego; nie uzyskawszy poparcia szlachty na sejmie 1662, po obietnicy wypłaty należnych pieniędzy Związek Braterski uległ likwidacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia