Związek Święcony
 
Encyklopedia PWN
Związek Święcony,
konfederacja wojsk koronnych, zawiązana 1661–63 w Małopolsce, z marsz. J.S. Świderskim;
pocz. wysuwała żądania zapłaty zaległego żołdu, wkrótce przekształciła się w ruch polit. w obronie praw i swobód szlacheckich, skierowany przeciwko magnatom, hetmanom i dworowi król.; Związek Święcony działał w porozumieniu z litew. Związkiem Braterskim; wystąpienia delegatów skonfederowanych wojsk na sejmie 1662 nie uzyskały poparcia szlachty i Związek stopniowo uległ likwidacji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia