Związek Młodzieży Polskiej „Zet”
 
Encyklopedia PWN
Związek Młodzieży Polskiej „Zet” (ZMP „Zet”, Zet),
tajna organizacja działająca w pol. skupiskach akademickich 3 zaborów,
1888 podporządkowany Lidze Pol.; 1894 rozbity; 1898 reaktywowany i podporządkowany Lidze Narodowej; Zet utworzył m.in.: 1887 Zjednoczenie Tow. Młodzieży Pol. Zagranicą, 1901 Związek im. J. Kilińskiego, 1906 Organizację Młodzieży Nar.; 1909 zerwał z Ligą Nar. i część działaczy utworzyła Zarzewie, pozostali — 1911 tzw. nowy Zet; organizacje Zetu 1908–14 działały w polskich organizacjach wojskowo-niepodległościowych 1908–14, a podczas I wojny świat. w Legionach Pol.; gł. pisma: „Teka”, „Dla Polski”, „Wici”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia