Organizacja Młodzieży Narodowej
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Młodzieży Narodowej (OMN),
zewn. (oficjalna) organizacja ZMP „Zet”, zał. 1906 w Warszawie;
działała gł. w Królestwie Pol., także w Galicji i na Litwie; skupiała gł. młodzież szkół średnich i akademicką; po rozłamie w  „Zet” część działaczy Organizacji Młodzieży Narodowej pod wpływem Zarzewia. Przed I wojną świat. członkowie Organizacji Młodzieży Narodowej uczestniczyli w działalności polskich organizacji wojskowo-niepodległościowych 1908–14, po wybuchu wojny w Legionach Pol.; po wojnie niektóre grupy weszły w skład Związku Młodej Polski (1918–26) i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej; pisma m.in. „Dla Polski”, „Młodzież”, „Sprawa”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia