Łączność
 
Encyklopedia PWN
Łączność, Stowarzyszenie „Łączność”,
niepodległościowa tajna organizacja społ.-polit. i kult., zał. 1888 w Warszawie przez Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, podporządkowana Lidze Polskiej;
zrzeszała starszą młodzież, gł. absolwentów wyższych uczelni; była organizacją kadrową (1889 — 64 czł.); stała na gruncie walki o niepodległość, 1889 powołała Koło Oświaty Ludowej, zakładała biblioteki i bezpłatne czytelnie, prowadziła działalność wydawniczą (cykl popularnych broszur 1892–95 Z dzisiejszej doby, od 1893 finansowany przez Ligę Nar.); największe wpływy miała w małych miastach i na wsi; rozbita 1891 w wyniku aresztowań przez policję ros., 1893 rozwiązana; gł. działacze: M. Brzeziński, B. Hirszfeld, J. Hłasko, J.L. Popławski, J.K. Potocki, J. Stecki, T. Strzembosz, A. Więckowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia