Towarzystwo Oświaty Narodowej
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Oświaty Narodowej (TON),
tajne stowarzyszenie kult.-oświat. i polit., zał. 1899 w Warszawie przez Ligę Nar. i ściśle jej podporządkowane;
nawiązywało do idei i działalności Łączności, szerzyło oświatę na wsi i prowadziło akcję uświadomienia nar., propagowało nacjonalizm i solidaryzm społ., prowadziło kursy oświat., kółka roln., biblioteki, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe; z TON wyłoniła się sekcja robotnicza, która zapoczątkowała Związek im. Jana Kilińskiego; 1905 TON współtworzyło Narodowy Związek Robotniczy i Pol. Macierz Szkolną (Macierz Szkolna); w jego miejsce Liga Nar. powołała Organizację Narodową; liczba czł. TON: 1899 — ok. 300, 1902 — ok. 6,5 tys.; czołowi działacze: K. Łazarowicz oraz T. Ciszkiewiczowa, M. Dzierżanowska, Z. Makowiecki, A. Poniatowski, T. Waligórski, A. Zawadzki; 1905 TON ujawnił się i przekształcił w Macierz Szkolną Królestwa Polskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia