Narodowy Związek Robotniczy
 
Encyklopedia PWN
Narodowy Związek Robotniczy (NZR),
stronnictwo robotnicze; utworzony 1905 w Królestwie Pol. przez Ligę Nar. (Narodowa Demokracja);
podczas rewolucji 1905–07 zwalczał ruch rewolucyjny; 1908 zerwał z ND; reprezentował orientację proaustr.; brał udział w ruchu strzeleckim; 1912 przystąpił do Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych; podczas I wojny świat. zbliżył się do stanowiska aktywistów; pod wpływem NZR działały Polskie Związki Zaw.; 1920 połączył się z Nar. Stronnictwem Robotników (z byłego zaboru pruskiego) w Narodową Partię Robotniczą; gł. przywódcy: A. Kaczorowski, M. Rapacki, J.S. Jankowski; organy prasowe: „Kiliński”, „Pochodnia”, „Sprawa Robotnicza”, „Niepodległość”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia