Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
 
Encyklopedia PWN
Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, od XI 1913 Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych,
organizacja polit. utworzona 10 XI 1912 w Galicji, za gł. cel stawiała sobie koordynację akcji niepodległościowych, a w sprzyjających warunkach wyłonienie rządu narodowego;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia