Centralny Komitet Narodowy
 
Encyklopedia PWN
zrzeszał: Stronnictwo Demokr.-Nar., PSL „Piast”, podolaków, Nar. Związek Chrześc.-Lud., Grupę Rzeczypospolitej, Stronnictwo Katol.-Lud., Lwow. Stronnictwo Mieszczańskie, Związek Pol. Organizacji Nar., Tow. Uczestników Powstania 1863, organizacje „Sokół”, Drużyny Bartoszowe i część Pol. Drużyn Strzeleckich; CKN gromadził fundusze na cele wojsk.; wszedł w skład NKN; gł. działacze, m.in. T. Cieński (prezes), S. Stroński, S. Głąbiński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia