Związek Patriotyczny
 
Encyklopedia PWN
Z.P. liczył stu kilkudziesięciu czł., którzy działali w administracji państw., partiach polit. i różnych organizacjach, m.in. w Towarzystwie Straży Kresowej, Związku Rad Ludowych, Instytucie Bałtyckim, Instytucie Śląskim; mieli też wpływy w organizacjach polonijnych, m.in. w Związku Polaków w Niemczech; 1926 zainspirowali utworzenie Związku Naprawy Rzeczypospolitej; część działaczy Z.P., głosząc hasła syndykalistyczne, utworzyła m.in. Generalną Federację Pracy i Związek Związków Zawodowych, część wspóldziałała z BBWR; po rozłamie 1936–37 istniały dwie grupy: sanacyjna — działała do 1939 i syndykalistyczna — czynna do 1945; gł. działacze: Z. Lechnicki, W. i J. Szurigowie, S. Szwedowski, K. Wyszyński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia